AbogadosBCN.cat, en endavant el Portal, és una eina de consulta per a majors de 18 anys. Assegura que les dades personals i la informació que comunica és legal, veraç i honesta. Qui la entra, modifica o elimina ho fa de forma voluntària.

• Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a AbogadosBCN.cat i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial del domini.

• Responsabilitat dels continguts

AbogadosBCN.cat no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers (vincles, enllaços o links) als quals es pugui accedir des del Portal.

El Portal es reserva el dret a realitzar canvis sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant la seva informació, dades, serveis, imatges, disseny o empreses i professionals registrats. Pretén garantir la correcta utilització i efectivitat del Portal.

AbogadosBCN.cat no és responsable de l'ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de aquesta informació.

• Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. Fins i tot el bolcat del contingut del Portal a qualsevol suport, exigeix l'expressa autorització del titular del domini AbogadosBCN.cat.

• Dades registrats

El Portal compleix, amb les disposicions legals vigents, la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, i la Protección de Datos de Carácter Personal.

Les dades de caràcter personal incloses en el Registre no podran ser objecte de tractament, ni usar-se per a finalitats diferents de la del seu propòsit.

• Portal de transparència

A través de la informació publicada, el Portal pot atendre de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, amb els mecanismes adequats per facilitar l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seva identificació i localització.

• Condicions i llei aplicable

El Portal es regeix per les normatives autonòmiques i la llei espanyola. La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest portal o controvèrsies que es poguessin generar en l'ús de les consultes, serveis, interpretació, documentació, comunicació o informació, l'usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

AbogadosBCN.cat és d'ús gratuït. Les condicions contractuals i econòmiques de Pressupostos i Serveis acordats a través del Portal, seran fixades directament pels professionals assignats.

Tot usuari expressa, sota la seva responsabilitat, que llegeix, coneix i accepta sempre les presents Condicions Generals, Avís Legal, Protecció de dades i condicions específiques que s'indiquin en pantalla durant la navegació perquè són necessàries, estan disponibles i es poden actualitzar o modificar en qualsevol moment només pel titular del Portal.